Paslaugos
[Licencijos]

Kauno apskrityje:
Garliava, Kauno raj.
 Žaros g. 7
   tel.: 8 686 86423
   fax: 8 37 551623

Telšių apskrityje:
Plungė
 Telšių g. 2 II-as aukštas
   tel.: 8 686 86423
   tel.: 8 682 69206

Tauragės apskrityje
 Šilalė, Dariaus ir Girėno g. 6
  tel. 8 686 86423
  tel. 8 687 87612

e-mail: info@viriga.lt

 

Darbai atliekami ir kitose apskrityse

 • Kadastriniai (geodeziniai) matavimai. Licencijos Nr. 162G-667
  Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai – tai tikslus suformuotų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas. Kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypų ribų, posūkių taškų ir riboženklių koordinatės.

 • Topografinės nuotraukos. Licencijos Nr. 162TK-667
  Topografinė nuotrauka – tai situacijos ir reljefo (žemės paviršiaus) vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose ir planuose.

 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Licencijos Nr. KP-3
  Tai specialiojo planavimo dokumenai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas. Projektų rūšys gali būti:
  1. miškui įveisti ne miško žemėse;
  2. ūkininko ūkio sodybos parinkimas;
  3. ūkių vidinės žemėtvarkos;
  4. kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.

 • Žemės sklypų atidalijimas, padalijimas, sujungimas, formavimas ir pertvarkymas, amalgamacija. Licencijos Nr. ŽF-7
  Atidalijimas – tai iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo vieno ar daugiau bendraturčių prašymų atskiriamos šiems bendraturčiams priklausančios žemės sklypo dalys.
  Padalijimas – tai žemės sklypų pertvarkymo būdas, kai vienas žemės sklypas padalijamas į du ar daugiau žemės sklypų.
  Sujungimas – tai žemės sklypų pertvarkymo būdas, kai iš dviejų ar daugiau bendrą ribą turinčių žemės sklypų suformuojamas vienas žemės sklypas.
  Formavimas ir pertvarkymas – tai visuma žemėtvarkos veiksmų, apimančių žemės sklypų projektavimą, šių sklypų ribų ženklinimą vietovėje ir kadastro duomenų nustatymą.
  Amalgamacija – tai bendros žemės sklypo ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.

 • Žemės konsolidacija. Licencijos Nr. ŽK-14
  Tai žemės tvarkymas, kai atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, kai yra keičiamos jų ribos, siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias žemėvaldas ir parengti jų infrastruktūrą.

 • Žemės reformos žemėtvarkos projektai. Kvalifikacinis leidimas Nr. 119
  Tai yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatoma kaimo vietovių, žemės naudojimo ir apsaugos koncepcija bei tvarkymo priemonės.

 • Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Licencijos Nr. VP-13
  Tai yra įstatymų nustatyta tvarka žemės išpirkimas iš savininkų, apskrities viršininkui priėmus sprendimą, kad ši žemė yra būtina visuomenės poreikiams.
 • Įvairūs kiti atliekami darbai:
  1. geodezinės nuotraukos (išpildomosios);
  2. žemės naudmenų plotų nustatymas pasėlių deklaravimui;
  3. žemės (miško) sklypų nužymėjimas po kadastrinių matavimų;
  4. konsultacijos įvairiais žemės (miško) nuosavybės atstatymo, naudojimo klausimais.

© 2006